TermDefinitionTags
FTIRInfračervená spektrometrie s Fourierovou transformací...
HDZkratka z angl. HEAVY DUTY,  t.j, těžký provoz. Týká se vlastností maziv...
HODNOTA PŘED ZADŘENÍMÚdaj o odolnosti maziva proti tlaku. Maximální zatížení /uvádí se v Newtonech/, kdy ned...
HODNOTA PŘI ZADŘENÍÚdaj o zatížitelnosti maziva tlakem /N/. Hodnota zatížení při němž dojde za pohybu těles k...
HUSTOTAHmotnost kapaliny dělená jejím objemem /musí být uvedena jednotka ve které je hustota vyjadřo...
INHIBITORY KOROZELátky zabezpečující ochranu železných i neželezných částí  strojů před účin...
INHIBITORY REZAVĚNÍLátky zlepšující ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosf...
KARBONIZAČNÍ ZBYTEKVyjadřuje množství karbonu po odpaření odpařitelných částí oleje s následnou karboni...
KLASIFIKACE APINejrozšířenější výkonová klasifikace pro motorové a převodové oleje /American Petroleum i...
KLASIFIKACE ČÁSTICRoztřídění částic vzniklých opotřebením mazaného stroje nebo částic znečistění v ...
KLIDOVÁ PENETRACEMíra pro konzistenci mazacích tuků /plastických maziv / ve stavu, v němž  jsou dodávány...
KLUZNÝ LAK /AF povlak /Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných  tuhých maziv v organických r...
KÓD ČISTOTYStanovení znečištění mazacích olejů pomocí počítání částic nečistot v oleji a po...
KOEFICIENT TŘENÍPoměr třecí síly mezi dvěma povrchy k síle /zatížení / působící kolmo na povrchy...
KOLOIDMalé částice /105  *-  107v tekutině, která se chová jako roztok , žádn...
KOMPLEXNÍ TUKYPlastická maziva /mazací tuky/ se zahušťovadly z kovových mýdel alespoň se dvěma mastn...
KONZISTENCEMíra vyjadřující vlastnost mazacích tuků /plastických maziv/-klidová penetrace, případně ...
KOROZNÍ ZKOUŠKAStanovení korozivního působení ropných produktů na kovy nebo kov za normalizovaných podmínek...
LITHIUMAlkalický kov, jehož hydroxid spolu s organickými kyselinami je používán jako zahušťova...
MAZIVOLátka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo: Systém...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top