TermDefinitionTags
MAZIVOSTNÍ PŘÍSADYModifikátory tření jsou látky, které fyzikální nebo chemickou absorpcí polárních molekul k...
MULTIGRÁDNÍ OLEJEMotorové nebo převodové oleje splňující viskozitní požadavky více než jedné viskozitní t...
MÝDLO V MAZACÍM TUKUMýdlo je spojení jedné nebo více mastných kyselin s kovovým hydroxidem /vápník, lithium...
ODLUČOVÁNÍ OLEJEUvolňování oleje z mazacích tuků. /Plastické mazivo při skladování - není závadou./...
ODOLNOST PROTI CHLADUPodkladem jsou u olejů: bod zákalu, bod tečení, bod tuhnutí a tlak tečení podle Kesternicha a...
ODOLNOST PROTI OXIDACIVyjadřuje odolnost základových olejů proti stárnutí...
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍOdolnost vlivům:  pohlcování kyslíku, přehřátí, přítomnosti kovů /Fe, Cu, Pb /,...
ODOLNOST PROTI VODĚChování mazacích tuků /plastických maziv/ vůči vodě má význam při mazání valivých lož...
OKTANOVÉ ČÍSLOUdává  u automobilových benzinů antidetonační schopnost. Je vyjádřeno objemovým procen...
OTĚR - ODĚRMechanické opotřebení při klouzání dvou ploch po sobě...
OXIDICKÝ POPELZbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následném zahřívání v peci...
PASTYKombinace tuhých maziv s  olejem. Jednoduchým způsobem umožňuje nanášet tenké maza...
PENETRACEVeličina k posuzování konzistence mazacích tuků /PM/. Hloubka vniknutí normovaného kuže...
PENETRACE PO PROHNĚTENÍMazací tuky mění mechanickým namáháním svoji konzistenci. Penetrace po prohnětení je konzis...
PĚNIVOSTVlastnost vzorku vytvářet dočasně nebo trvale pěnu za normalizovaných podmínek provzdušňov...
PHLZkratka slov: Pohonné hmoty a látky...
PITTINGDůlkovité výlomky kovu ve valivé kružnici ozubených kol, způsobované únavou materiálu...
PLASTICKÉ MAZIVOLátka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo je syst...
POLYALFAOLEFINSyntetický uhlovodík s definovanou strukturou molekul /dvě výrazná pásma/. Ve srovnání ...
POPELU aditivovaných olejů vyjadřuje v hmotnostních procentech množství organokovových slouč...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top