BOD VZPLANUTÍ
Definition:

Bod vzplanutí je teplota, při které se vlivem ohřívání oleje vytvoří nad jeho povrchem tolik par, že při přiblížení plamene krátce vzplanou

Nejnovější články

Thumbnail Cílem projektu "Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl" je vybudování nového vývojového...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top