ANILINOVÝ BOD
Definition:

Souvisí s bobtnáním pryžových těsnění. Fyzikálně je to nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilinu při poměru smísení 1:1

Nejnovější články

Thumbnail Cílem projektu "Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl" je vybudování nového vývojového...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top