ANTIKORODANTY
Definition:

Přísady pro ochranu kovových a nekovových ploch před stykem s vodou a vzdušným kyslíkem.
1/ Inhibitory koroze- látky ochraňující kovové i nekovové části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
2/ Inhibitory rezivění- látky zvyšující ochrannou schopnost maziv před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech

Nejnovější články

Thumbnail Naše společnost vždy nakládala s osobními údaji (OÚ) našich zákazníků s úctou a s pečlivostí. Do 25. května 2018 jsme se řídili zákonem 101/2000 Sb. o ochraně OÚ. V souvislosti s...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top