ANTIKORODANTY
Definition:

Přísady pro ochranu kovových a nekovových ploch před stykem s vodou a vzdušným kyslíkem.
1/ Inhibitory koroze- látky ochraňující kovové i nekovové části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
2/ Inhibitory rezivění- látky zvyšující ochrannou schopnost maziv před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top