ANTIOXIDANTY
Definition:

Látky zvyšující oxidační stálost mazacích olejů.
1/ Nízkoteplotní do cca 150ºC: fenoly, difenyamin.
2/ Vysokoteplotní nad 150ºC: rozkladače peroxidů

Nejnovější články

Thumbnail Cílem projektu "Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl" je vybudování nového vývojového...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top