TermDefinitionTags
ACEAAsociace evropských výrobců automobilů...
ADITIVAChemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastnos...
AF povlak /kluzný lak/Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných tuhých maziv v organických rozpouštěd...
ANILINOVÝ BODSouvisí s bobtnáním pryžových těsnění. Fyzikálně je to nejnižší teplota, při které je...
ANTIKORODANTYPřísady pro ochranu kovových a nekovových ploch před stykem s vodou a vzdušným kyslíkem. 1/ ...
ANTIOXIDANTYLátky zvyšující oxidační stálost mazacích olejů. 1/ Nízkoteplotní do cca 150ºC: fenoly, ...
APIAmerický petrolejářský institut...
ATFKapalina pro automatické převodovky motorových vozidel...
BOD KRYSTALIZACETeplota,při které dochází k úplnému roztání krystalků uhlovodíků, vzniklých po pře...
BOD SAMOVZNÍCENÍBod samovznícení  je teplota, při které dojde k samovznícení bez přítomnosti ...
BOD SKÁPNUTÍBod skápnutí je teplota při které dojde ke skápnutí první kapky maziva zahřívané stanoveno...
BOD TEČENÍNejnižší teplota, při které má olej ještě schopnost téct...
BOD TUHNUTÍBod tuhnutí oleje je teplota, při které olej právě vlivem stálého ochlazování začne vyluč...
BOD VZPLANUTÍBod vzplanutí je teplota, při které se vlivem ohřívání oleje vytvoří nad jeho povrchem toli...
CCMCKomise výrobců automobilů, která vydávala klasifikace olejů před rokem 1996 a nyní je plně ...
CELKOVÉ NEČISTOTYObsah nečistot v průmyslových olejích, stanovený přefiltrováním vzorku naředěného ro...
CELKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍObsah nečistot v motorových olejích stanovený odstřeďováním vzorku naředěného rozpouště...
ČERPATELNOSTCharakterizuje chování oleje za nízkých teplot a vysoké viskozity.Vyjadřuje schopnost oleje b...
CETANOVÉ ČíSLOČíslo na konvenční stupnici, vyjadřující vznětové vlastnosti nafty za normalizovaných podm...
CETANOVÝ INDEXČíslo představující aproximaci cetanového čísla vzorku, vypočtené z  jeho hustoty a d...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top