TermDefinitionTags
TŘÍDY SAENejrozšířenější metoda klasifikace olejů podle viskozity. (SAE-Society of Automotive Engineer...
TUKMazivo-látka snižující tření mezi  vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické ma...
USDAZkratka angl. United States Department of Agriculture-Ministerstvo zemědělství USA...
UTAHOVACÍ MOMENTMoment potřebný k dosažení potřebného předpětí ve šroubovém spojení pro plnění po...
UTTOZkratka angl. Universal Traktor Transmission Oil, tj. universální traktorový převodový ole...
VIBRAČNÍ KOROZEOpotřebení třením na lícovacích plochách způsobené kmitáním s vysokou frekvencí a v...
VISKOZITAVnitřní tření mezi molekulami projevující se jako odpor proti vzájemnému posunutí. Vnitřn...
VISKOZITA DYNAMICKÁPoměr mezi smykovým napětím a jemu odpovídajícím  gradientem rychlosti /smykovým s...
VISKOZITA KINEMATICKÁPoměr mezi dynamickou viskozitou a hustotou při teplotě stanovení viskozity. /Je měřítkem odp...
VYSOKOTLAKÉ PŘÍSADYUmožňují mazivu tvořit film účinně chránící i vysoce zatížené třecí plochy. Plastick...
XRFrentgenová fluorescenční spektrometrie...
ZÁBĚHVyhlazení drsnosti nových ploch po uvedení do provozu...
ZADŘENÍDůsledek proražení mazacího filmu následkem přetížení nebo nedostatečným přísunem maziv...
ZAHUŠŤOVAČEZpravidla kovová mýdla /pro zahuštění mýdlem/ nebo organické i neorganické bobtnací prostř...
ZÁKLADNÍ OLEJZákladní a převažující složka mazacích olejů a plastických maziv...
ZATÍŽITELNOST TLAKEMVlastnost maziv vytvářet při zatížení nosný film...
ZKOUŠKA V SOLNÉ KOMOŘEVystavení povrchu částí opatřených mazivem působení vlivu solné mlhy v uzavřené komo...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top