TermDefinitionTags
CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA OPOTŘEBZprůměrněný průměr opotřebení vrchlíků na 3 zkušebních koulích čtyřkuličkového př...
CHEMICKÁ NETEČNOSTVlastnost látky, která nereaguje s určitými jinými látkami...
ČÍSLO ALKALITYMnožtví kyseliny, vyjádřené jako ekvivalentní počet mg KOH na gram vzorku, potřebné k titra...
ČÍSLO KYSELOSTIMnožství zásady,vyjádřené v mg KOH na gram vzorku, které je potřebné k titraci všech kysel...
CONRADSONŮV KARBONIZAČNÍ ZBYTEKUdává se v % hmotnosti vzorku. Zkouška spočívá v zahřívání oleje za nepřítomnosti v...
DEAKTIVÁTORY KOVÚAditiva, zabraňující degradaci maziva vlivem katalyzačního účinku mikroskopických kovových ...
DEEMULGAČNÍ SCHOPNOSTSklon emulze, vytvořené mícháním vzorku s vodou, rozdělovat se za klidu...
DEPRESANTYPřísady snižující teplotu tuhnutí tím, že  se absorbují na zárodečný krystal p...
DESTILAČNÍ KŘIVKAGrafické vyjádření  hmotnosti nebo objemu v procentech ropného  přede...
DESTILAČNÍ ROZMEZÍUdává se teplotní rozmezí ve ºC, při kterém dochází k varu příslušných uhlovodík...
DESTILÁTFrakce ropného oleje, získaná destilací surové ropy bez dalšího upravování...
DETERGENTYPotlačují tvorbu vysokoteplotních usazenin  a zamezující koroznímu opotřebení moto...
DISPERZANTYUdržují tuhé nečistoty v rozptýleném stavu a zabraňují tvorbě kalů a tím ucpání s...
DISPERZEOznačení pro dvoulátkové systémy, u nichž je jedna látka v rozptýlené a nerozpuštěn...
DN hodnota /otáčkový faktorMíra pro rychlost, do které je  možno použít maziva do valivých ložisek. /Jde o st...
EMCORZkouška plastických maziv z hlediska ochrany proti korozi za přítomnosti vody. /Osm ložise...
EP-ADITIVA /přísady/Chemické přísady ke zlepšení zatížitelnosti tlakem a tím ochranného účinku olejů a plast...
ESTEROVÝ OLEJOleje na bázi kyselin a alkoholů...
FILTROVATELNOST/CFPP-Colt Filter OlugginNejvyšší teplota,  při níž daný objem paliva právě již neproteče v určen...
FLUOR SILIKONYSilikony odolné teplotě a oxidaci, kde je metyl nahrazen fluoralkylovými skupinami...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top