TermDefinitionTags
PŘILNAVÉ /adhezivní/ MAZIVOMazivo s přilnavě aktivními složkami, které nejsou odstředivými silami odhazovány /otev...
PŘILNAVOSTNÍ PŘÍSADYSlouží k zvýšení přilnavosti maziva k mazanému povrchu, zabraňují odstřiku maziv...
PROTIPĚNIVOSTNÍ PŘÍSADYPotlačují vznik pěny a potlačují její stabilitu. Přísady jsou velmi účinné v malých...
RAFINÁTYRopné oleje, zušlechtěné rafinačním procesem...
ROZPOUŠTĚDLOTekutina rozpouštějící látky a vytvářející homogenní produkt...
SAZEMalé částečky téměř čistého uhlíku, vznikající nedokonalým spalováním uhlovodíkovýc...
SILIKONYPolymery s vysokou odolností proti teplu a oxidaci. Použití rovněž pro vysoké a nízké t...
STOUZkratka z angl. Super Traktor Oil Universal, tj. univerzální traktorový olej použitelný ja...
STŘIHOVÁ STABILITAOdolnost oleje proti mechanickému rozštěpení viskozitních přísad tvořených dlouhými řetě...
SULFÁTOVÝ POPELZbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následující fixaci uhlíkatého zby...
SUSPENZEStejnoměrné a stabilní rozdělení tuhých látek v tekutině, při čemž tuhé látky nejs...
SYNTETICKÉ OLEJEUměle vyrobené oleje, mající oproti ropným olejům velmi dobré viskozitní chování v z...
TANČíslo celkové kyselosti, charakterizující obsah kyselých podílů. Do oleje se dostávají ze ...
TBNJe ukazatelem alkalické rezervy oleje. Alkalické složky detergentů mají schopnost neutralizovat...
TEPLOTA ČERPATELNOSTINejnižší teplota, při které ještě olejové čerpadlo zajistí po nastartování motoru bezpro...
TŘENÍOdpor dvou povrchů proti klouzání po sobě...
TRHAVÉ KLOUZÁNÍZadrhávání neboli strick-slip. Jedná se o trhavé pohyby vyvolané rozdílnými koeficienty tře...
TRIBODIAGNOSTIKADiagnostika založená na analýze maziva, z jejíchž výsledků získává poznatky o stavu maziva...
TRIBOLOGIEVědní obor zabývající se třením, opotřebením a mazáním. Věda a technika vzájemně na se...
TRIBOTECHNIKAZabývá se aplikací tribologických poznatků v praxi s důrazem na aplikaci maziv /tech...

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top