Dne 24.4.2015 byla odevzdaná Závěrečná monitorovací zpráva.

V kurzech byli proškoleni všichni zaměstnanci firmy napříč republikou, pohlavími i věkovým spektrem.

Během ledna proběhla příprava podkladů k odevzdání závěrečné MZ a opravy podkladů 3. MZ.

Během ledna byli proškoleni i dva noví zaměstnanci v tématech logistiky a tribotechniky.

V prosinci byl proškolen manažer odd. logistiky

Nejnovější články

Thumbnail LUBRICANT RO OIL   str. Strada Mareșal Constantin Prezan 142300 695 Timișoara Tel/fax: +40 256 223 961E-mail: This email address is being protected from spambots. You need...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top