Předmětem projektu "Akvizice a posílení vlivu společnosti LUBRICANT s.r.o. na rumunském a polském trhu" je účast společnosti LUBRICANT s.r.o. na veletrzích v Rumunsku a Polsku. Účastí na odborných a specializovaných veletrzích vejde jméno a produktové portfolio společnosti ve známost a bude posílena pozice na trhu, zároveň bude zmapována konkurence a její produktová nabídka. Tím dojde k získání nových odbytových trhů pro společnost LUBRICANT s.r.o. a zvýšení informovanosti o ekologicky šetrných mazivech a ekologii produkce a zlepšení environmentální politiky. Společnost LUBRICANT s.r.o. se zúčastní veletrhů Metal Show v Rumunsku a Toolex a Maintenance v Polsku.


Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost