Cílem projektu "Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl" je vybudování nového vývojového centra za účelem výzkumu, vývoje a inovace výrobků na základě konkrétních požadavků klientů spol. LUBRICANT s.r.o. Bude se jednat především o vývoj maziv pro automobilový průmysl. V rámci projektu dojde k vybudování 3 laboratoří ve stávajících prostorách sídla společnosti, které budou sloužit firemním zaměstnancům a zároveň budou přístupné spolupracujícím VŠ, organizacím a zákazníkům/obchodním partnerům. Realizací projektu dojde k založení výzkumných a inovačních kapacit, které především nabídnou komplexnost a rozšíření poskytovaných služeb, pružnější přístup a reakce na aktuální potřeby svých zákazníků, získání větší samostatnosti, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, dále snížení nákladů a reakce nejen na legislativu EU v oblasti ochrany přírody při výzkumu a výrobě maziv především v rámci automobilového průmyslu (výroba maziv na vodní bázi). Dojde k vývoji maziv "na míru" pro klienta v rámci automobilového průmyslu (automotive), které budou nejen funkční, ale zároveň i šetrnější k životnímu prostředí.


Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost