OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Spol. LUBRICANT s.r.o. zahájila od 1.7.2013 vzdělávací program Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o., reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/94.00426 , který odpovídá potřebám cílové skupiny zaměstnanců spol. LUBRICANT s.r.o. a zvyšuje její schopnost adaptability na neustále se měnící podnikatelské prostředí. Vzdělávání v rámci projektu bude realizováno např. v tématech tribotechnika, chcemická legislativa, vzdělávání vedení firmy, ekonomické vzdělávání pro pracovníky administrativy či vzdělávání v logistice.

V souladu s výzvou byla vybrána klíčová aktivita Rovné příležitosti žen a mužů: byla stanovena odpovědná osoba, která bude na prosazování rovnosti žen a mužů v podniku dohlížet. Tato pracovnice projde zároveň proškolením v problematice rovnosti žen a mužů a povede interní školení v tematice.

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání s převahou vzdělání odborného, některé klíčové dovednosti budou školeny jako doplněk odborného vzdělávání. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Evropský rok stárnutí

M EY2012 colour cs