V prosinci zaměstnanci společnosti pokračovali v jazykovém vzdělávání.

Proběhly pohovory s lektory za přítomnosti vedení společnosti na simulovaná témata a byly prověřeny nabyté znalosti. Zaměstnanci získali certifikát o absolvování.

osvedceni