V prosinci byl proškolen manažer odd. logistiky a v lednu následovalo školení pro ostatní zaměstnance tohoto oddělení se zaměřením na skladování.