Během ledna byli proškoleni i dva noví zaměstnanci v tématech logistiky a tribotechniky.