Během ledna proběhla příprava podkladů k odevzdání závěrečné MZ a opravy podkladů 3. MZ.