V kurzech byli proškoleni všichni zaměstnanci firmy napříč republikou, pohlavími i věkovým spektrem.

Školení byla zaměřena převážně na zaměstnance starších 50 let, hlavně v odborné oblasti, ale velký úspěch měla také školení soft skills nebo IT. Dále byly do projektu zapojeny ženy po MD, díky čemuž došlo k jejich rychlejší adaptaci na pracovní prostředí. V budoucnu společnost plánuje pokračovat v rozvoji odborných i obecných znalostí svých zaměstnanců. V plánu je školení i středního a vyššího managementu a díky znalostem gender problematiky také částečné zapojení a začlenění matek na RD.