Dne 24.4.2015 byla odevzdaná Závěrečná monitorovací zpráva.

Celkem bylo v projektu v externích a interních školeních proškoleno 31 osob, z toho 22 mužů a 9 žen.

zaverecna MZ