Odborný lektor seznámil zaměstnance administrativy se základními pojmy Tribotechniky a obchodní zástupce s tématy rozborů, analýz a aplikací maziv.

Na podzim a konec roku jsou plánovaná školení pro oddělení logistiky a administrativy.

V listopadu byla oceněna jednatelka společnosti, Zdeňka Heyn Edlová, jako podnikatelka roku, za 2. místo kategorii velkých firem.

Od září budou pokračovat jazykové kurzy.

Osoba odpovědná za rovné příležitosti v naší společnosti absolvovala v letních měsících základní a navazující kurz rovných příležitostí.

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top