V letních měsících proběhly kurzy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností vedení společnosti.

V pondělí 28.7.2014 jsme v programu Benefit 7 finalizovali 2. Monitorovací zprávu projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o.“

Od 1. 7. 2014 došlo k výměně manažerky projektu.

Vzhledem k velké vytíženosti managementu společnosti byla manažerská školení odsunuta na letní měsíce. Vedení společnosti se zúčastní školení v oblasti projektového managementu, finančního řízení společnosti, proškolí se v právních otázkách a soft skills.

Vzhledem k nutnosti časté komunikace se zahraničními dodavateli uvítala většina zaměstnanců možnost zvýšit svou kvalifikaci v oblasti jazykových znalostí.

Nejnovější články

Thumbnail Naše společnost vždy nakládala s osobními údaji (OÚ) našich zákazníků s úctou a s pečlivostí. Do 25. května 2018 jsme se řídili zákonem 101/2000 Sb. o ochraně OÚ. V souvislosti s...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top