Vedoucí technického oddělení společnosti absolvoval během ledna školení na Autorská práva a patenty, aby se naše společnost mohla včas a adekvátně adaptovat na novinky v legislativě a nebyla odkázaná pouze na externí poradce.

Od ledna do června 2014 pokračovalo proškolování interních odborných lektorů, kteří budou následně školit ostatní zaměstnance společnosti.

28.1.2014 byl proškolen náš nejmladší (věkově i profesně) zaměstnanec v praktické části řidičů VZV.

Ve středu 29.1.2014 jsme v programu Benefit 7 finalizovali 1. Monitorovací zprávu projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o.“, reg.číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00426 a ve čtvrtek 30.1.2014 byla osobně předána na MPSV. 

Během listopadu a prosince 2013 proběhla externí i interní školení zaměstnanců spol. LUBRICANT s.r.o. Školení zajišťovala společnost SOFO Group a.s. v prostorách sídla a poboček společnosti LUBRICANT s.r.o. 

Nejnovější články

Thumbnail Naše společnost vždy nakládala s osobními údaji (OÚ) našich zákazníků s úctou a s pečlivostí. Do 25. května 2018 jsme se řídili zákonem 101/2000 Sb. o ochraně OÚ. V souvislosti s...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top