Interní lektor pro rozvoj osobnosti absolvoval školení Obchodní komunikace, Prezentačních dovedností a Prodeje produktu.

V prosinci zaměstnanci společnosti pokračovali v jazykovém vzdělávání.

Ve ČT 29.1.2015 jsme úspěšně finalizovali a odevzdali 3. Monitorovací zprávu.

V roce 2015 bude pokračovat jazykové vzdělávání a v plánu je také účast zaměstnanců na odborných kurzech a seminářích v oblasti tribotechniky, ale také novel zákonů, problematiky daní nebo účetnictví.

V posledním lednovém týdnu bude odevzdána 3. Monitorovací zpráva za období 7-11/2014.

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top