Interní lektor pro rozvoj osobnosti absolvoval školení Obchodní komunikace, Prezentačních dovedností a Prodeje produktu.

V prosinci zaměstnanci společnosti pokračovali v jazykovém vzdělávání.

Ve ČT 29.1.2015 jsme úspěšně finalizovali a odevzdali 3. Monitorovací zprávu.

V roce 2015 bude pokračovat jazykové vzdělávání a v plánu je také účast zaměstnanců na odborných kurzech a seminářích v oblasti tribotechniky, ale také novel zákonů, problematiky daní nebo účetnictví.

V posledním lednovém týdnu bude odevzdána 3. Monitorovací zpráva za období 7-11/2014.

Nejnovější články

Thumbnail Cílem projektu "Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl" je vybudování nového vývojového...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top