Bechem - That's Special


bechem logo

Splňujeme tyto cíle tím, že jsme již od roku 1834 stále v pohybu. Jak duševně, tak také na globálním trhu. Stále hledáme něco nového. Hledáme nové výrobky, které jednotlivým zákazníkům přináší v nejvyšší míře užitek. Hledáme nové trhy, které nám všem zajistí úspěch. Hledáme také nové výzvy prostřednictvím našich zákazníků a partnerů na celém světě. Kdo chce být něco speciálního, zvláštního, musí být pohyblivý, neboť pohyblivost může uvést hodně věcí do pohybu.

Speciální maziva, průmyslová maziva, média pro obrábění kovů a řešení pro techniku tváření firmy BECHEM jsou založena na našich rozsáhlých zkušenostech ve vývoji speciální chemie a na nejnovějších poznatcích tribologie. Naše know-how v oblasti tření, otěru a mazání zohledňuje přitom vždy požadavky našich zákazníků na ekonomickou a ekologickou optimalizaci technických procesů. Cítíme se zavázáni naší tradicí a technickému pokroku. That’Special!

Firma BECHEM má v Německu k dispozici vedle domovského závodu v Hagenu, dva další výrobní provozy v Mieste a Kierspe. Nadto nám poskytuje naše celosvětová distribuční síť možnost, získávat přístup na trhy na celém světě.

Naším cílem je zásobovat naše zákazníky vysoce jakostními výrobky a splňovat při tom mezinárodní platné normy. Získáním certifikátu podle automobilové normy ISO/TS 16949 je tato jakost potvrzena. Díky systematicky prováděným interním auditům a pravidelným kontrolním opatřením organizace technické kontroly RWTÜV na všech výrobních závodech, tak jako audity našich zákazníků, je zajištěn požadavek na naše normy.

 

Tribologie – naše speciální oblast

Speciální maziva, průmyslová maziva, média pro obrábění kovů a řešení pro techniku tváření firmy BECHEM jsou založena na nejnovějších poznatcích tribologie.Naše know-how v oblasti tření, opotřebení a mazání zohledňuje přitom vždy požadavky našich zákazníků na ekonomickou a ekologickou optimalizaci technických procesů. Efektivita, dlouhá životnost a zabránění prostojům jsou přitom některé z důležitých cílů. Oleje a plastická maziva firmy BECHEM jsou vždy tak individuální, jako jsou úkoly, které mají splňovat. V současnosti nabízíme více než 700 různých maziv, nepočítaje v to exkluzivní výrobky pro naše zákazníky.Se speciálními řešeními z oblasti speciálních maziv, průmyslových maziv, techniky tváření a obrábění kovů přispívá firma BECHEM podstatným dílem k vytváření a udržování kvality života lidí na celém světě.


Speciální receptury

Abychom splnili požadavky našeho vysoce technického světa na hladký chod, vyvinula firma BECHEM velké množství různých speciálních maziv. K naším nabídkám řešení patří maziva pro vysoké a nízké teploty, maziva pro plasty, maziva pro elektrické kontakty, speciální maziva pro potravinářský průmysl, maziva pro armatury, kluzné laky, tak jako speciální média pro tlumení hluku, vysoce jakostní trvalá mazání a antikorozní prostředky.


»Zvláštní« výrobek


Kdo v dnešní době staví dům, jede vozem na dovolenou, nebo cestuje letadlem po světě, ten je automaticky doprovázen firmou BECHEM. Neboť bez našich průmyslových maziv nebo našich výrobků pro těžký průmysl a cementárenský průmysl není možné ani vyrábět cement, ani automobily a také postavit letiště. K našim speciálním řešením v oblasti průmyslových maziv patří vysoce výkonná víceúčelová plastická maziva, speciální EP maziva (pro vysoké tlaky), hydraulické oleje, převodová maziva a biologicky odbouratelná maziva.


Přirozeně minerální produkty

Rostlinné oleje a živočišné tuky byly dlouhou dobu základem našich výrobků. To představuje ještě dnes naše ochranná značka: květ rostliny rodu RHUS. Když to technický pokrok učinil nezbytným, převedli jsme naši výrobu na jiný přírodní produkt: na ropu. Ještě nevíme z čeho budou maziva v daleké budoucnosti vyráběna. Jedno je však jisté: firma BECHEM na tom bude mít výrazný podíl. My přitom nikdy neztratíme ze zřetele ekologické aspekty.


Odolné vůči horku a chladu

Inovativní receptury a komplexní koncepty okolo obrábění kovů zabezpečují, že si uživatel zachová chladnou hlavu i při těch nejvíce horkých procesech. Zde jsou používaná média pro obrábění kovů firmy BECHEM. Jako jsou média pro hlubokotažné tváření/lisování, chladící a mazací kapaliny, řezné oleje, oleje pro vrtání hlubokých děr, antikorozní prostředky a čistící prostředky. Servis, poradenství a podporu okolo tématu maziv nabízí program Cost Saver Management (management pro úsporu nákladů) firmy BECHEM.


V nejlepší formě

Je jedno, zda má vzniknout nezbytný pracovní nástroj, praktický pomocník v domácnosti nebo užitečná potřeba pro volný čas, všude v technice tváření jsou používány zcela speciální tvářecí média firmy BECHEM, aby se tyto výrobky uvedly do stabilní a jisté formy. Použití médii na tažení drátu, na tažení trubek, oleje pro protlačování za studena, média pro tváření za částečného ohřevu / tváření za tepla a média pro objemové tváření za studena se pro naše zákazníky mění na hotové peníze.