Maziva na bázi minerálních olejů a aditiv jsou, když uniknou do životního prostředí, obzvláště škodlivá pro biosféru. I při vysokých zředěních dochází k fatálnímu ekotoxikologickému účinku. Kvůli špatné odbouratelnost zůstávají minerální oleje velmi dlouho v ekosystému. Na hospodárnost a ochranu životního prostředí se musí v dnešní době hledět jako na rovnocenná kritéria. To je obzvláště zřejmé, když musí být kvůli nepředvídaným škodním případům vynakládány značné sumy na jejich sanování.

Znečištěné životní prostředí je drahé

Proto vyvinula firma BECHEM v rozsáhlé výzkumné práci kompletní a ucelený program biologicky odbouratelných maziv a technologických látek. Při vývoji biomaziv byl prán přednostně zřetel na mazací výkonnost a technickou charakteristiku. Biomaziva firmy BECHEM se vyznačují hospodárností: Tento požadavek není splněn pouze delšími životnostmi strojů (menší opotřebení), nýbrž také - při velkém množství druhů - realističtějšími možnostmi prodloužení intervalů doby výměny oleje.

Biomaziva poskytují více.

tn 100px bioschmierstoffe 3tn 100px bioschmierstoffe 4