Častý bezprostřední kontakt maziv v této oblasti s životním prostředím předpokládá, pro splnění platných zákonných podmínek, používání takových jakostí maziv, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou lehce biologicky odbouratelné.


tn_100px_Bahn_1

tn_100px_Schienenschmierung_4

tn_100px_Bahn_3tn_100px_Bahn_2