Podobně jako zařízení pro mazání okolků na lokomotivách, zabraňují stacionární zařízení v oblasti kolejových
oblouků tření mezi kolejnicí a kolem a s tím spojený vznik nepříjemných skřípavých zvuků.


tn_100px_Schienenschmierung_4tn_100px_Spurkranzschmierung_1tn_100px_Spurkranzschmierung_2tn_100px_weichenschmierung_5