Chladicí a mazací kapalina Berufluid, která je zcela ředitelná vodou a která neobsahuje minerální oleje, je používaná pro operace třískového obrábění s definovaným a nedefinovaným břitem, tak jako pro procesy tváření. Při operacích velmi výkonného broušení je možné dosahovat vynikajících objemů za čas, které není možné docílit ani pomocí brusných olejů, ani pomocí brusných roztoků. Nehořlavá chladící a mazací kapalina, která byla přihlášena k patentování, je používaná nezředěná. Chladicí a mazací kapalina Berufluid je založena na viskózní polymerní vodě a slučuje kladné vlastnosti vody a oleje.

Viskozita může být optimálně přizpůsobena procesu obrábění, což přispívá k výraznému snížení nákladů a k šetrnému zacházení s cennými zdroji. Berufluid přispívá velkou měrou k bezpečnosti práce a k pracovní hygieně. Tento produkt vykazuje velmi vysokou biologickou stabilitu a vynikající ochranu proti korozi. Splňuje požadavky Technických pravidel pro nebezpečné látky TRGS 611.

 


tn_100px_BERUFLUIDtn_100px_Schleifen-HM-Bohrer