Kdo v dnešní době staví dům, jede vozem na dovolenou, nebo cestuje letadlem po světě, ten je automaticky doprovázen firmou BECHEM. Neboť bez našich průmyslových maziv není možné ani vyrábět cement, ani automobily a také postavit letiště. Díky naším speciálním řešením v oblasti průmyslových maziv je všechno to možné ba ještě mnohem více. K našim speciálním řešením v oblasti průmyslových maziv patří vysoce výkonná víceúčelová plastická maziva, speciální EP maziva (pro vysoké tlaky), hydraulické oleje, převodová maziva a biologicky odbouratelná maziva.

S průmyslovými mazivy firmy BECHEM přinášíme podstatný příspěvek pro vytváření a zachování kvality života pro lidi na celém světě.

Speciální maziva pro všechny oblasti průmyslu
V mnoha oblastech průmyslu jsou často stroje a celá zařízení vystavena extrémním podmínkám. Vedle působení prachu, vlhkosti a velkého kolísání teplot, musí být zvládána také velmi vysoká nebo nárazová zatížení. Proto firma BECHEM nabízí pro tyto oblasti rozsáhlý program výkonných speciálních maziv

tn 100px industrie 01tn 100px industrie 02

tn 100px industrie 03tn 100px industrie 04