V cementárenském průmyslu a průmyslu výroby vápna, v báňském průmyslu a v úpravárenské technice jsou stroje a zařízení velmi často vystaveny extrémním pracovním/provozním podmínkám. Vedle působení okolního prostředí jako je působení prachu, vlhkosti a zčásti velkého kolísání teplot, musí být zvládána také velmi vysoká nebo nárazová zatížení. Jelikož jak zařízení, tak také výpadek výroby představují enormní činitele nákladů a jelikož zpravidla nejsou k dispozici náhradní systémy, tak je nutné zvolenému mazivu přikládat velmi vysoký význam.

Na základě dlouholetých zkušeností a v úzké spolupráci s vedoucími výrobci strojů byla v Inovačním centru firmy BECHEM vyvinuta speciální maziva pro tyto obtížné provozní podmínky.
Snížit ztrátové výkony a prodloužit životnost zařízení
Díky nasazení nové generace vysoce výkonných aditivů v nově vyvinutých mazivech firmy BECHEM bylo možné dosáhnout výrazného zvýšení ochrany proti opotřebení při současném prodloužení životnosti zařízení.
Pomocí těchto maziv je možné snížit ztrátové výkony a omezit náklady na údržbu a doby prostojů, čímž se splňují požadavky na vyšší hospodárnost a disponibilitu zařízení.
That’Special.

Na základě dlouholetých zkušeností a v úzké spolupráci s vedoucími výrobci strojů byla v Inovačním centru firmy BECHEM vyvinuta speciální maziva pro tyto obtížné provozní podmínky. Snížit ztrátové výkony a prodloužit životnost zařízeníDíky nasazení nové generace vysoce výkonných aditivů v nově vyvinutých mazivech firmy BECHEM bylo možné dosáhnout výrazného zvýšení ochrany proti opotřebení při současném prodloužení životnosti zařízení.Pomocí těchto maziv je možné snížit ztrátové výkony a omezit náklady na údržbu a doby prostojů, čímž se splňují požadavky na vyšší hospodárnost a disponibilitu zařízení.
That’Special.

 

tn_100px_image_11573539841tn_100px_image_11573539842tn_100px_image_11573539843tn_100px_image_11573539844tn_100px_zementindustrie