Firma BECHEM se neustále snaží vyrábět produkty, tak jako uzpůsobovat výrobní procesy, tak šetrné k životnímu prostředí, jak jen to je možné. V určitých oblastech průmyslu jsou však kladeny obzvláště speciální nároky na naše výrobky.

Naše biologicky odbouratelné produkty nachází uplatnění v povodích, v dřevařském průmyslu a lesním hospodářství, v zahradnictví, krajinotvorbě a studnařství, u čističek odpadních vod, plovoucích bagrů, plavebních komor a v potravinářském průmyslu.

 
tn_100px_industrie_01tn_100px_industrie_02tn_100px_industrie_03tn_100px_industrie_04