Uchovávat konstrukční součásti, šetřit náklady, chránit životní prostředí


Požadavky na moderní oceli rostou, proces jejich výroby je stále komplexnější. Současně je tlak na náklady vyšší a předpisy na ochranu životního prostředí přísnější. To staví před výrobce a spotřebitele maziv nové úkoly.

Proces výroby oceli zahrnuje velké tribologické výzvy, jako jsou například vysoké teploty, korozívní chladicí média, abrazivní prachy nebo extrémní špičková zatížení. Základní kompetence firmy CARL BECHEM GmbH spočívá mimo jiné ve vývoji a výrobě jakostních maziv, které na základě svých ochranných vlastností obstojí těmto drsným provozním podmínkám.

Ukázalo se, že naše vysoce výkonná maziva prodlužují životnost strojních prvků za těžkých provozních podmínek. K tomu dochází díky novým produktům, které snižují vliv agresivních procesních podmínek, chrání povrchy před třecí korozí, vytváří na konstrukčních součástech konzervující vrstvy a i při vysokých procesních teplotách uchovávají mazací účinek.

 

tn_100px_image_11706760381tn_100px_image_11706760382tn_100px_image_11706760383tn_100px_image_11706760384tn_100px_eisen_prosp