Vynikající myšlenka - tak se jeví výrobní program firmy BECHEM s takzvanými antifrikčními povlaky (Anti-Friction-Coatings), rovněž známé jako kluzné laky. Naše tři speciální výrobní řady kluzných laků Berucoat AF, Berucoat FX a Berucoat AK mají každý z nich mnoho výhod a nabízí individuální možnosti aplikace pro všechny oblasti průmyslu, obzvláště pro volně ložené zboží a hromadně vyrobené součásti, kovové materiály, elastomery, plasty a kožené aplikace. 


Samozřejmě mají tyto tři řady výrobků firmy BECHEM nejvyšší kvalitativní vlastnosti a známou vysokou výkonnost všech speciálních řešení od firmy BECHEM.


tn_100px_friction_02tn_100px_friction_03tn_100px_friction_04tn_100px_friction_prosptn_100px_Schleifen-HM-Bohrer1

Kluzné laky