Na míru střižené a inteligentní řešení problémů v náročné a složité oblasti maziv pro armatury vyžadují vedle mnoha zkušeností v této oblasti také intenzivní vědeckovýzkumnou práci. Proto firma BECHEM spolupracuje s průmyslem výroby armatur na vždy nových a inovativních konceptech pro speciální úkoly. Výsledkem je: splnění všech technických, chemických a konstrukčních kritérií.


Vstřícností vůči zákazníkům a v rozhovorech s našimi partnery formulujeme cíle a především požadavkový profil (požadované vlastnosti profilující určitý výrobek) pro požadované mazivo. Takto se může náš celý potenciál ve vědomostech a zkušenostech uvést do života a vy máte možnost zcela cíleně provést volbu vhodného maziva.

 


tn_100px_spezial_01tn_100px_spezial_02tn_100px_spezial_03tn_100px_spezial_04tn_100px_armaturen_prosp

Kluzné laky