Funkčnost, bezpečnost a životnost systémů elektrických kontaktů je zcela rozhodujícím způsobem také určováno mazivem.

Materiál kontaktů, plasty, vlivy okolí a mazivo musí být brány jako jeden celek a musí být vzájemně kompatibilní. Maziva pro
elektrické kontakty firmy BECHEM nabízí řešení střižená na míru pro spínače s různými elektrickými proudy od 0,1 mA až po 35 A.


tn_100px_spezial_01tn_100px_spezial_02tn_100px_spezial_03tn_100px_spezial_04tn_100px_automobil_prosp

Kluzné laky