Potravinářská technická maziva nachází svá uplatnění v oblastech mazání, přenosu sil, tak jako v ochraně proti korozi u strojů určených pro výrobu a manipulaci s potravinami, potravinářských spotřebních předmětů, kosmetiky, léků, tabákových výrobků a krmiva pro zvířata.


Díky stoupajícím kvalitativním nárokům v potravinářském průmyslu stoupají také očekávání a požadavky na potravinářská technická maziva vyvíjená firmou BECHEM.

 

tn_100px_lebensmittel02tn_100px_lebensmittel03tn_100px_lebensmittel04tn_100px_lebensmittel_prosp

Kluzné laky