V nejlepší formě - všude tam, kde procesy tváření za studena nebo za tepla mění tvar kovů, jsou používána média pro tváření od firmy BECHEM. Pomáhají v kapalné nebo pevné, v olejovité, mýdelnaté nebo vodní formě, minimalizovat tření při zčásti značných logaritmických součinitelích přetvoření tak jako za extrémních plošných tlaků mezi nástrojem nebo zápustkou a přetvářeným kovem. Takto vznikají s naší rozhodující podporou polotovary a hotové součásti s precizní přesností lícování a optimální jakostí povrchu, které jsou připraveny pro předpokládané použití nebo pro zpracovávání / zušlechťování v následujících procesech.

Aby se výrobky uvedly do stabilní a jisté formy, doporučujeme použití médii na tažení drátu, na tažení trubek, olejů pro protlačování za studena, médií pro tváření za částečného ohřevu / tváření za tepla a média pro objemové tváření za studena.

tn 100px umform 01tn 100px umform 02

tn 100px umform 03tn 100px umform 04