Média pro hlubokotažné tváření Beruform jsou univerzálně použitelná a umožňují strojní tváření dokonce i složitých geometrií. Média pro hlubokotažné tváření a lisování firmy BECHEM se mimo jiné používají na vícestupňových přetlačovacích lisech při operacích středně těžkého až těžkého tváření.tn_100px_multifunktion01tn_100px_multifunktion02tn_100px_multifunktion03tn_100px_multifunktion04tn_100px_multifunktion_prosp

Kluzné laky