Táhneme za jeden provaz - firma BECHEM rozumí potřebě vždy společně se svými zákazníky přizpůsobovat produkty jejich speciálním požadavkům. V případě médií pro tažení ocelových drátů řady Berudraw hraje tato spolupráce mimořádnou roli. Vyvinuté podle nejnovějších poznatků nabízí tyto výrobky nejvyšší tažný výkon, který je spojen s dlouhou životností. Stále stoupající požadavky na produktivitu a jakost si vyžaduje nasazení médii pro tažení ocelových drátu firmy BECHEM.

 

tn_100px_multifunktion01tn_100px_multifunktion02tn_100px_multifunktion03tn_100px_multifunktion04tn_100px_multifunktion_prosp

Kluzné laky