Při tváření kovových materiálů (např. oceli, barevných kovů, hliníku) objemovým tvářením za studena jsou především předem upravené obrobky lisovány do předem definovaného tvaru za působení značných tvářecích sil. Podle geometrie hotové součásti a podle materiálu může být k tomu nutné použít několik tvářecích kroků. 


Extrémní plošné tlaky mezi nástrojem a obrobkem si vyžadují inteligentní maziva, která jsou schopna vytvářet během procesu tváření vrstvy maziva odolávající vysokému tlaku, aby se zabránilo předčasnému opotřebení, zadírání nebo dokonce rozlomení nástrojů.


tn_100px_umform_01tn_100px_umform_02tn_100px_umform_03tn_100px_umform_04tn_100px_umform_prosp

Kluzné laky