Již několik desetiletí jsou měřítkem v tomto segmentu výrobků výsledky konsekventního a trvalého nového vývoje a další vývoj již

existujících olejů pro protlačování za studena firmy BECHEM.

Na základě úzké spolupráce s uživateli a s výrobci strojů a nástrojů se pro zákazníky otevírají velké výhody. Oleje pro protlačování
za studena od firmy BECHEM jsou vyvíjeny podle požadavků naších zákazníků.

tn_100px_umform_01tn_100px_umform_02tn_100px_umform_03tn_100px_umform_04tn_100px_umform_prosp

Kluzné laky