hillebrand-logoVícenásobné vrstvy vedou k úspěchu
 
segmenty


S dlouhou tradicí a vysokým nasazením provozujeme již 50 let konečnou úpravu povrchu kovových
základových materiálů a plastů. Naši zákazníci, nebo lépe řečeno naši partneři, jsou u nás v centru pozornosti na cestě k dosažení perfektního povrchu.

Pět podstatných segmentů systémů úpravy povrchu firmy Hillebrand, které vám zde krátce v přehledu představíme, jsou: Premium Coating, Automotive, Architecture, Advanced Functional Coating a Full Service.


premium coating
Premium Coating (povlaky nejvyšší jakosti)

Našimi specialitami jsou lakové povlaky na litině (CPC®) a na plastech (PPC®). Jsou to nátěry/povlaky nejvyšší kvality práškovými laky nejnovější generace. Vynikající ovládnutí procesů a výrobních stupňů pro splnění požadavků zákazníka je u firmy Hillebrand zajištěno.

Automotive (automobilový průmysl)automotive

V oblasti automobilového průmyslu jsme dosáhli stanoveného cíle, tj. optimalizace sklonu ke korozi pomocí systémů neobsahujících chroman na hliníkových a ocelových základových materiálech díky spojení s novým katodovým nanášením laků ponorem (KTL) při vysoké ochraně hran a matovým práškovým nástřikem laků prováděným online.

Stručné shrnutí našich zákazníků je toto: „Firma Hillebrand má nejvyšší standard kvality na trhu masek a ozdobných lišt, nejefektivnější procesy s minimálními oběžnými zásobami a nejvyšší kvótu nově uvedených produktů (First-Run-Quote)“.


 architectureArchitecture (architektura)
Povrchy by měly určovat robustní a nečistoty odpuzující účinky. Opravy a intenzivní čištění fasád mají za následek výrazně vyšší náklady.  Naší zákazníci požadují dlouhou životnost s odpovídajícími zárukami.
S těmito požadavky jste u firmy Hillebrand přesně na správné adrese.

Vysoce jakostní systémy práškových laků ve spojení s našim „know-how“ pro nátěry zaručují architektům a výrobcům a dodavatelům kovových konstrukcí perfektní povrchy. Naše nátěry/povlaky nejvyšší kvality vám nabízí bezpečnost neměnicí se vysoké kvality. U nás získáte na míru střižená řešení pro dané objekty. Odborné znalosti pracovníků firmy Hillebrand společně s práškovými laky Švýcarské kvality stanovují standard pro ostatní také v oblasti produktů šetrných k životnímu prostředí - Green Solution*! Využijte naše zkušenosti.

Vyvíjíme řešení, která jsou uživatelsky přátelská pro čištění vašich fasád, která jsou šetrná k životnímu prostředí a výrazně snižují vaše náklady.

 * Green Solution je naší odpovědí na potřebu fasádních nátěrů/povlaků, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Advanced Functional Coating (nátěry/povlaky s pokročilými funkcemi)

Funkcionalizace, tj. další pokročilé funkce povrchů materiálů, získává stále větší význam. Efekty jako např. „easy to clean“ (snadné čištění), efekt zabraňující skřípání, zabraňující přilnutí, zajišťující suché mazání nebo vysoce jakostní ochranu proti korozi – všechny tyto vlastnosti mohou být realizovány „funkcionalizací“ povrchů. Máte prospěch z výrazného zvýšení výkonů vašich konstrukčních skupin nebo ze zcela nových profilů vlastností. Tým odborníků firmy Hillebrand vám přitom rád pomůže tyto »poklady« vyzvednout a vyvinout optimální řešení pro vaši konstrukční součást.

Využijte naše kompetence pro zvýšení hodnoty vašich produktů:advanced coating

  • Systémy kluzně aktivních vrstev
  • Nátěry/povlaky se zinkovými vločkami
  • "Nano Functional Coating" (NFC) (nano-funkční nanášení povlaků)


Full Service (kompletní servis)

Firma Hillebrand se nově etablovala jako Full-Service-Supplier (dodavatel s kompletním servisem) a rozšířila rozsah výroby (hloubku výrobního sortimentu) o technické plnění služeb. Již dnes nabízíme našim zákazníkům následující dodatečný užitek: montáž, prefabrikace, pokrytí fólií, speciální balení podle požadavků zákazníka, tak jako přímá expedice k subdodavatelům základních zařízení (OEM). Tak mohou zákazníci automobilového průmyslu dát u firmy Hillebrand příkaz k odeslání »just in time« (dodávka v požadovanou dobu) požadovaného počtu kusů v dohodnuté kvalitě.

 

Ctižádostivě sledujeme náš cíl zdokonalovat naše výkony a našim zákazníkům nabízet »balíček služeb odstraňující veškeré starosti«. Při tomto snažení jdeme i nekonvenčními cestami. Obzvláště silnou stránkou našeho podniku je dlouhodobě rostoucí pochopení našich spolupracovníků pro jakost a poskytované služby. Tím si naši zákazníci zajišťují výraznou výhodu v konkurenci.

S maximálním servisním nasazením pro dosažení maximální kvality.