Inovační technika opracování povrchů

NFC (Nano Functional Coating = nano-funkční nanášení povlaků) - je povrch odolný proti poškrábání umožňující snadné čištění (Easy to clean).

 

Společnost Hillebrand Coating Technologies je již více než 45 let kompetentním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu se svými vysoce jakostními nátěry a na míru upravenými koncepty.

Jako firma v segmentu subdodavatelů automobilového průmyslu zajišťující nanášení práškových laků nejvyšší jakosti jsou pomocí systémů práškových laků nejnovější generace zušlechťovány jak součásti v interiéru, tak také exteriéru automobilů. Masky, ozdobné lišty, stojiny oken, palubní hrany, patky zrcátek, prohlubně pro rukojeť a tlačítka jsou některé příklady z rozsáhlého sortimentu dílů automobilového příslušenství.

Přitom nehraje žádnou roli, ze kterého základního materiálu jsou součásti vyrobeny. Firma Hillebrand je schopna nalézt jak správné předběžné ošetření (neobsahující chroman), tak také správný systém práškových laků, aby mohla nabídnout na míru střižené řešení.

autprumyslautprumysl1autprumysl2

Používány jsou následující podklady:

 • Hliník
 • ocel
 • Povrchy s KTL laky (KTL = lak pro katodické nanášení ponorem)
 • Pozinkované povrchy
 • Tlakové odlitky z hliníku, zinku a hořčíku
 • Plasty.

Předností je na míru střižený systém povrchové úpravy,který vyhovuje nejvyšším kvalitativním požadavkům.

Extrémní kvalitativní požadavky nejsou ale dnes již jediným kriteriem, aby byly zásobováni zákazníci jako jsou DaimlerChrysler, BMW, Audi, Land Rover, Volvo, Saab, Renault, Jaguar nebo Porsche. Požadavky v celém řetězci procesu tvorby hodnot se zvyšují.

Zde se firma Hillebrand Coating Technologies nově etablovala jako Full-Service-Supplier(dodavatel s kompletním servisem). Dnes leží těžiště na menší rozmanitostí dodavatelů s velkou hloubkou výrobního sortimentu. Proto je důležité nabízet další výhody prostřednictvím servisních služeb. To jsou například:

 • Vedení zásob, příp. surovin přes systém SAP
 • Nanášení povlaků/nátěrů a 100 % kontrola požadovaných spotřeb
 • Montáže, prefabrikace a označení zboží
 • Přímá expedice k subdodavatelům základních zařízení (OEM).

Tak mohou zákazníci automobilového průmyslu dát u firmy Hillebrand příkaz k odeslání objednaného zboží »just in time« (dodávka v požadovanou dobu) požadovaného počtu kusů s odpovídající kvalitou.

certifikováno podle QMC VDA6.1

Prefabrikované, příp. pro montáž připravené masky pro přímou expedici k subdodavatelům základních zařízení (OEM).


 • Široká paleta systémů nanášení povlaků/nátěrů
 • Kompletní předběžná úprava a nanášení povlaků v závodě
 • Sdružování kompetencí na místě
 • Možnost malých až velkých sérií
 • Systémový dodavatel až po prefabrikáty
 • Inovativní společnost s aktivním výzkumem
 • Vývojový partner pro průmyslové zákazníky
 • Výhodné umístění firmy


autprumysl3autprumysl4