itwbohm

 

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Výrobek Základní složka Vlastnosti Dodáváno jako
LUBRICANT 010 Vysoce účinný čistící prostředek ve spreji, který se odpařuje bez zanechání jakýchkoliv zbytků. Umožňuje čištění do hloubky pórů a odstraňuje oleje, mastnoty, nátěry a zbytky hořlavých
a antikorozních prostředků. Čistí sestavy vyhazovacích zařízení, desky formy a upínací desky. Používá se pro předběžnou úpravu těsnění a adhezních povrchů.
Neobsahuje žádný vysoce hořlavý plyn.
Sprej je naplněn kysličníkem uhličitým a proto je to více než 97% aktivní látky v dóze.
Produkt neobsahuje chlor, NMP (N-metyl pyrrolidon) nebo sloučeniny louhu.
500 ml sprej,
kanystr
LUBRICANT 015
lubricant 015
Pro odstraňování houževnatých zbytků polymerů nebo usazenin
ve vstřikovacích formách a v systémech pro vyfukování, pro
odstředivé lití a lisování protlačováním. Pomalu se odpařuje při
pokojové teplotě.
Vysoce účinný, vodou rozpustný a nekorozívní prostředek.
Produkt neobsahuje chlor nebo sloučeniny louhu.
400 ml sprej
LUBRICANT 090
Pěnový čistič
Účinný čistící prostředek, který vytváří po nastříkání pevnou
a stabilní aktivní pěnu. Odstraňuje vypálené zbytky a nečistoty
z plastických maziv a olejů. Ideální pro odstraňování silikonů
(dokonce i vytvrzených).
Vodní, alkalický, nekorozívní sprej obsahující pouze 5% pohonného plynu. Alternativa k čistícím prostředkům s vysokým obsahem rozpouštědel. 400 ml sprej
LUBRICANT 090 Vodní, alkalický čistící prostředek pro provádění údržby a pro
automobilový a strojírenský průmysl. Ideální pro čištění podlah
v průmyslových halách.Účinný čistící prostředek pro kontrolní
okénka a průhledítka na vstřikovacích lisech.
Ředitelné vodou v poměru až 1:100, v závislosti na stupni
kontaminace.
Odstraňuje silikon.
kanystr
PRO – AQUA Koncentrovaný čistící prostředek neobsahující rozpouštědla,
který je dodáván zcela bezvodý. Voda se přidává podle potřeby
pro získání koncentrace čistícího prostředku v závislosti na úrovni
znečištění. Po přidání vody se vytváří stabilní, čirá emulze.
Ve velmi zřídkavých případech se tento produkt používá
v koncentrované formě. Obvyklé ředění:vodou v poměru 1:3 –
1:50, v závislosti na stupni kontaminace.
• Odstraňuje znečištění oleji, tuky a bitumenem.
• Neobsahuje žádné těkavé organické látky = VOC
• Alternativa k alkalickým čistícím prostředkům
• Neobsahuje fosfáty, neobsahuje kyseliny
a žádná organická rozpouštědla
kanystr
Sealant and Adhesive Remover (prostředek na odstraňování těsniva a lepidel) Rychle a spolehlivě rozpouští lepidla, těsnící materiály, nátěry
a pryskyřice. Odstraňuje zbytky polyuretanu. Po nastříkání vytváří
nestékající gel.
Vynikající odstraňovač nátěrů a laků.
Gelová konzistence.
400 ml sprej
ACETON - SPRAY Odstraňuje pryskyřice, anaerobní lepidla a oleje, tuky, nátěry
a laky. Ideální pro čištění laboratorního zařízení. Odzkoušené
jako spolehlivý univerzální čistící prostředek v průmyslu
zpracovávání pryskyřic.
Rozpustné ve vodě. Pro používání jako alternativa k chlorovaným uhlovodíkům CHC, trichloretylenu TRI a perchloretylenu PER.
Odpařuje se bez zanechání jakýchkoliv zbytků. Obsahuje čistý aceton.
sprej
RENOX AKTIV Čisticí prostředek pro nástroje pro odstraňování zbytků polymerů,
zbytků separačních prostředků, antikorozních prostředků a barev.
Odstraňuje kovový otěr (kovové šupiny) a etikety, uvolňuje zbytky
PTFE (polytetrafluoretylenu) zbytky barev a slouží předběžné
úpravě lepících ploch a ploch těsnění.
Vysoce účinný s dlouhodobým účinkem. Nepůsobí korozi.
Je možné nanášení i na teplé vstřikovací nebo lisovací formy 400 ml sprej