itwbohm

 

PRO POLYMERICKÝ BETON (PLASTBETON) TUHÝ POVRCH
Výrobek Použití Použitý materiál Popis
Form Treil 770 B Pro polymerický beton
(plastbeton) v hliníkových
formách, kovových formách
a ve formách ze
syntetické pryskyřice.
Aplikace pomocí štětce nebo
stříkáním.)
Polyesterová pryskyřice,
(isoftalové a ftalové pryskyřice),
DCPD pryskyřice
(dicyklopentadien)
a akrylová pryskyřice.
• Separační prostředek pro vosk, vytváří na formě odolný a pružný film.
• Vysoký podíl pevných látek.
• Velmi snadné nanášení stříkáním nebo pomocí štětce
Form Treil 778 B
form treil 778
• Vlastnosti srovnatelné s produktem Form Treil 770 B.
• Vytváří na formě extrémně pevný a tvrdý film,
který není možné odstranit ani při silném otěru.
NA VODNÍ BÁZI
Aqua Release 425 Tuhý povrch.
Pro hliníkové formy,
kovové formy a formy
ze syntetické pryskyřice.
Polyesterová pryskyřice
s ochranným povlakem
z pryskyřice (isoftalové
a ftalové pryskyřice).
Epoxidová pryskyřice,
fenolová pryskyřice,
DCPD pryskyřice
(dicyklopentadien)
a akrylová pryskyřice.
• Polotrvalý těsnící a separační prostředek s vysokou odolností proti
abrazivním materiálům.
• Velmi vysoký lesk.
• Aplikační teplota RT - 250°C.
• Pro formy s vysokou povrchovou pórovitostí.
• Pro aplikace SMC/BMC.
Aqua Release 465 Polymerický beton (plastbeton)
Pro hliníkové formy,
kovové formy a formy
ze syntetické pryskyřice.
Polyesterová pryskyřice,
(isoftalové a ftalové pryskyřice),
DCPD pryskyřice
(dicyklopentadien)
a akrylová pryskyřice.
Separační prostředek s velmi vysokou odolností vůči abrazivním materiálům.
Po odpaření vody vytváří pevný film separačního prostředku.
• Pro všechny druhy zpracovávání betonu a polyesterového betonu.
Trubky, žlaby, okenní parapety... z polymerického betonu (plastbeton)
a betonu mohou být velmi snadno separovány s minimální kontaminací formy.
INTERNÍ SEPARAČNÍ PROSTŘEDKY
INT 270 Pro polymerický beton
(plastbeton) v hliníkových
formách, kovových formách
a ve formách ze
syntetické pryskyřice.
Polyesterová pryskyřice,
(isoftalové a ftalové pryskyřice).
Produkt INT značně minimalizuje použití externích separačních prostředků.
Je možné dosáhnout velký počet vysunutí/vyhození výlisků.
Zlepšuje reologické vlastnosti (tokové vlastnosti) pryskyřice a proto zvyšuje
vizuální působivost.
INT 300 Polyesterová pryskyřice,
(isoftalové a ftalové pryskyřice).
Pro obtížné systémy jako
je DCPD pryskyřice
(dicyklopentadien)
a akrylová pryskyřice.