MAZIVA
Výrobek Popis   
LUBRICANT 800

Plně syntetické plastické mazivo pro vysoké teploty od -30°C do +280°C, chemicky inertní, neobsahuje silikon
Pro mazání valivých a kluzných ložisek jakož i kluzných vedení, např. v automatických pecích na pečení oplatků, průběžných pecích, ventilátorech, kalandrech, smaltovacích pecích, při výrobě pneumatik a všude tam, kde standartdní plastická maziva selhávají.
Při zpracování plastů
Dlouhodobé mazání vyhazovačů, nožových saní a vedení. Nejvyšší počet vstříknutí do formy bez dodatečného mazání. Silná afinita ke kovovému povrchu, odolné vůči agresivním médiím. Neodkapává. Nedochází k žádnému přenosu na výlisky.

nsf h1
H1 
LUBRICANT 200

Transparentní víceúčelové mazivo pro potravinářský průmysl pro teploty od -20°C do +120°C, neobsahuje silikon
Ideální a hospodárné vícelúčelové plastické mazivo pro potravinářský průmysl, průmysl krmiv a průmysl výroby nápojů, např. pro velké masokombináty, konzervárny, plnírny nápojů a velké kuchyňské provozy. Světlé mazivo, pachově a chuťově neutrální. Velmi dobře odolné vůči páře a horké vodě.

Při zpracování plastů
Pro mazání nástrojů, vyhazovačů, sloupkových vedení, nožových saní, vřeten a sloupků. Zejména tehdy, když je požadováno mazání transparentními mazivy. Především v rozsahu teplot nástrojů od +100°C.

 nsf h1
H1 
LUBRICANT 100

Syntetické vysoce výkonné mazivo pro potravinářský průmysl pro teploty od -40°C do +160°C (krátkodobě do +200°C), neobsahuje silikon
Vysoce výkonné mazivo s velmi širokým teplotním rozsahem použití jakož i extrémní schopností snášet zatížení a vynikající ochranou proti korozi. Jako univerzální plastické mazivo pro údržbu a opravy nabízí nosný mazací film s dobrým těsnícím účinkem i odolností vůči studené a horké vodě. Pro mazání valivých a kluzných ložisek a pro zásobování mazivem u strojních prvků obecně mazaných plastickým mazivem. Je vhodné pro použití v zařízeních centrálního mazání.

Při zpracování plastů
Pro všeobecné mazání nástrojů na vyhazovačích, vodících sloupcích, nožových saních, atd. Rovněž ve vyšším rozsahu teplot až do cca +150°C.

 nsf h1
H1 

SUPER GREASE &
PTFE

Syntetické adhezní mazivo pro teploty od -35°C do +170°C (krátkodobě do +200°C), neobsahuje silikon
Toto mimořádně silné přilnavé a absolutně vodoodpudivé mazivo obsahuje pro zlepšení mazacích vlastností velký podíl PTFE
(polytetrafluoretylenu). Téměř transparentní film tohoto maziva je pachově a chuťově neutrální. Jako víceúčelové mazivo tento produkt zajišťuje dlouhotrvající mazání kloubových spojů, závěsů, kolejnic, ložisek, řetězů, atd. - bez odkapávání a bez odstřikování. Spolehlivě chrání strojní součásti proti působení vody.

Při zpracování plastů
Je určen pro mazání vyhazovačů, sloupkových vedení a sloupků transparentními mazivy tehdy, když je vyžadován extrémní adhezní účinek.

 nsf h1
H1 
BERULUB SIHAF 2

Plastické mazivo pro armatury
Trvalé mazání keramických těsnících a regulačních kotoučů v jednopákových směšovacích bateriích. Mazání a utěsnění kohoutových uzávěrů, pryžových manžet, termostatů, vysokovýkonných plniček pivovarnického a nápojového průmyslu.

Kontrolní značka DVGW
(Německé sdružení oboru
plynárenství a vodárenství)

 nsf h1
H1