SEPARAČNÍ PROSTŔEDKY A MAZIVA
Výrobek Popis   
TRENMITTEL M1

Separační prostředek neobsahující silikon
Ve světovém měřítku první separační prostředek neobsahující silikon podle NSF (Národní zdravotnická nadace USA) kódu M1.
Toto povolení přesně specifikuje jeho použití jako separačního prostředku na formy při výrobě potravinářských obalů (viz certifikát).
Je vhodný pro použití ve vstřikovacích formách, vyfukovacích formách, při hlubokém tažení jakož i v dalších tvářecích způsobech
zpracování. Možnost použití při provozních teplotách až +180°C.

nsf h1
H1 
SILIKONSPRAY H1

Separační prostředek a mazivo obsahující silikon
Pro mazání a ošetřování strojních součástí, řetězů, kluzných kolejnic, nábytkového zboží a domácích potřeb.
Chrání pryžové součásti před křehnutím a zajišťuje mazání O-kroužků. Sprej zabraňující vzniku skřípavých rušivých zvuků
(Anti-Squeak-Spray) pro plnící a balící stroje jakož i v oblasti osobních vozidel.
Separační prostředek a mazivo pro průmysl zpracovávající plastické hmoty a textil a pro kovoobráběcí průmysl.

 nsf h1
H1