OCHRANA PROTI KOROZI - Trvalá

BEZ OBSAHU ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK

 

Trvalá ochrana proti korozi pro agregáty a konstrukční díly
Konzervace vodními přípravky
– na EP bázi (2K- nebo 2K-blokované)
– pro použití na kovových substrátech
– s obsahem organických těkavých
látek (VOC) < 5%
Systémy s tenkými a tlustými
vrstvami
– na hliníkových/pozinkovaných površích
– bez konverzní povrchové úpravy (např. fosfátování)
– vynikající přilnavost
Antikorozní nátěry
– Ochrana motorů, dílů náprav
a dílů montovaných k vozidlu
– vysoká odolnost vůči provozním látkám
– velmi dobrá odolnost proti nárazům odlétajících kaménků

Konzervování dutin a ochrana spodku vozidla
Ochranné vosky proti korozi
– trvalý antikorozní povlak/nátěr
– pro dutiny na vozidlech v oblasti
osobních a užitkových vozidel
Ochrana spodku vozidla
– trvalý antikorozní povlak/nátěr
– pro spodky vozidel v oblasti osobních a užitkových vozů
Konzervování motorového prostoru
– ochrana dílů motorového prostoru ohrožovaných korozí
– pro optické zhodnocení
– pevně přilnavé, průsvitné ochranné filmy
– odolné po dobu několika mytí motorového prostoru

Produkty obsahující rozpouštědla, vodní produkty nebo produkty neobsahující rozpouštědla s obsahem účinné látky až 100 % (vytvrzení
proběhne působením vzdušného kyslíku – oxidací)

Individuální řešení
podle speciálních požadavků
zákazníka

pfinderprevodovka

CHEMIE - INFORMACE O VÝROBKU
Ochrana proti korozi, voskové systémy, AHK, UBS

Vosky

Vodní vosky

Pfinder AP 17/17-1

Vzhled: bělavý, průsvitný
Obsah účinné látky: 57%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 65mPas
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 12
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 9,25
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Daimler

Pfinder AP 13/13

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 60%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 25-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 50mPas
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 13
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 8,2
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: BMW


Pfinder AP 14/5

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 62%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-100
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 130mPas
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 7
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 8,4
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Benteler,VW,BMW
 

Obsahující rozpouštědla


Pfinder VA 15

Vzhled: světle béžový,speciálně pro dutiny
Obsah účinné látky: 42%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 21 sec
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 15
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: Daimler,VW,BMW


Pfinder AP 15/90

Vzhled: průhledný, pro aerosolové dózy
Obsah účinné látky: 44%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 50mPas
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 11
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: 


Pfinder AP 20/73

Vzhled: průhledný, pro 1 l dózy
Obsah účinné látky: 41%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 15 sec
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 12
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 480 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: 


Pfinder AP 18/65

Vzhled: průhledný, pro aerosolové dózy
Obsah účinné látky: 60%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 25 sec
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 21
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: (Daimler)


Pfinder VA 30

Vzhled: světle béžový, speciálně pro dutiny
Obsah účinné látky: 70%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 20-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 25 sec
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 15
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: VW(BMW,Rover)

 

Pfinder AP 393

Vzhled: průsvitný, lehce tixotropovaný
Obsah účinné látky: 25%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 10-15
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 22 sec (3 mm, 20°C)
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): 36/24 měsíců
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: (VW)

 

Pfinder AP 394/1

Vzhled: průsvitný, lehce tixotropovaný
Obsah účinné látky: 45%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: >30 sec
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 10
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): 12/6 měsíců
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení:

 

100% FK

Pfinder AP 70

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 100%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 175 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 500 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: Daimler

Pfinder AP 70/1

Vzhled: světle béžový s vlastnosít Drop-Stop
Obsah účinné látky: 100%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 175 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 500 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: Daimler

Pfinder AP 71

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 100%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 30-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 240 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 500 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: VW

Konzervace vnějšího povrchu

Vodní

Pfinder W 550

Vzhled: Nutná sušička
Obsah účinné látky: 32%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 10-15
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm:
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 35
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021):
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 9,2
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: VW (Opel,BMW,Ford,Daimler)

Pfinder AP 585

Vzhled: Disperze akrylového laku, mech.stabilní
Obsah účinné látky: 20%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 10
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 27 sec (20°C)
Druh suchého filmu: průhledný, tvrdý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021):
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):9,5 / B
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Audi

Obsahující rozpoštědla

Pfinder VP 501

Vzhled:
Obsah účinné látky: 30%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 20
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 15 sec (20°C)
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021):
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: BMW

Pfinder VP 504/25 STANDARD

Vzhled: lehce tixotropován
Obsah účinné látky: 25%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 10-40
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 22 sec (3 mm, 20°C)
Druh suchého filmu: Voskovitý pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 30
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021):
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: VW

Vosky pro ochranu spodku vozidla

Vodní

Pfinder UBS 650/2

Vzhled: světle béžový, LV
Obsah účinné látky: 33%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 40-50
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 25 sec (20°C)
Druh suchého filmu: pevně přilnavý, elastický
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 8
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 7,7
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: VW

Pfinder VP 650/4

Vzhled: černý, HV
Obsah účinné látky: 35%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 40-100
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 58 sec (15min./800 ot./min.)
Druh suchého filmu: pevně přilnavý, elastický
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 8
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021):DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): 7,4
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Daimler

Obsahují rozpouštědla

Pfinder UBS 633

Vzhled: světle béžový, HV
Obsah účinné látky: 80%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 40-250
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 80 sec
Druh suchého filmu: pevně přilnavý, elastický
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 20
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 480 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: VW, Autoeurope

Pfinder UBS 621

Vzhled: světle béžový, LV
Obsah účinné látky: 70%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 300-1000
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 35 sec
Druh suchého filmu: pevně přilnavý, elastický
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 2
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 480 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: BMW

Pfinder UBS 611/4

Vzhled: světle béžový, LV
Obsah účinné látky: 70%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 300-1000
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 40 sec
Druh suchého filmu: pevně přilnavý, elastický
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 2
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 480 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení: (Evobus)

Pfinder U 36

Vzhled: černý, na živičné bázi
Obsah účinné látky: 62%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 100-500
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: cca. 550 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 2
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF): A II
Třída ohrožení vod: 2
Nasazení příp.schválení:

100%

Pfinder UBS 693

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 100%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 50-1000
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 1850 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 2
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Daimler

Pfinder UBS 693/8

Vzhled: světle béžový
Obsah účinné látky: 100%
Tloušťka suché vrstvy (doporučená) [μm]: 50-1000
Viskozita při 23°C / 760 ot./min průběžný čas 23°C / 4 mm: 1150 mPas
Druh suchého filmu: pevně přilnavý
Teoret.vydatnost [m2/kg]: 2
Ochrana proti korozi volně v hale / venku /zkouška v solné mlze (podle DIN 50021): DIN 50021: 240 h
Hodnota pH příp. Nařízenío hořlavých kapalinách (VbF):
Třída ohrožení vod: 1
Nasazení příp.schválení: Daimler

 

 



pfinderpodvozekpfinderpodvozek1