Doprava materiálu

jednoducha-pumpa-97403xx-00

Systémy zásobování plastickými mazivy pro nádoby až max. 180 kg mají optimálně sladěný poměr nárustu tlaku a množství dopravovaného materiálu. Ekonomicky výhodná zařízení jsou vhodná jak pro dopravu / zásobování mazivy, jako například pro plnění jednoduchých polohových zařízení nebo pro napájení dávkovacích ventilů a dávkovacích zařízení jakož i pro spolehlivé mazání strojů a zařízení.

Systémy zásobování plastickými mazivy vynikají vysokým stupněm účinnosti a rovněž nízkou hladinou hluku. Veškeré součásti, které jsou v kontaktu se stlačeným vzduchem, jsou chráněny proti korozi a zvyšují tímto životnost a funkční bezpečnost zařízení. U malých obalů / nádob do obsahu 25 kg je používána ochranná nádoba, která zabraňuje poškození zásobníku maziva a zajišťuje bezvadnou funkci postupového víka.maloobjemova-pumpa-pro-1-5kg

Čerpadla pro malá množství jsou ideální a ekonomicky výhodná zařízení pro dopravu drahých maziv z malých balení (nádob).
Čerpadlo je možné připojit pomocí vysokotlaké hadice s integrovaným vedením vzduchu jednoduše, rychle a přímo na dávkovací ventily, stříkací ventily, stříkací pistole s jemným rozstřikem nebo plnoproudé ventily.
Výšková aretace a postupové víko s odvzdušněním umožňují snadnou výměnu nádob / obalů.

 

maloobjemova-pumpa-ecf0025-pro-0-25-5kg

Pomocí čerpadla pro malá množství je možné čerpat plastická maziva přímo z originálních obalů. Vstupní tlak vzduchu pneumatického pohonu je možné nastavit na integrovaném regulátoru tlaku. Čerpadlo dopravuje mazivo jak při pohybu pístu ve válci servomotoru nahoru, tak také při jeho pohybu dolů.

Čerpadlo se v podstatě skládá z tělesa čerpadla a ze stojanu pro upnutí nádoby / obalu s mazivem.

Pro zajištění funkce musí být vždy nasazeno postupové víko. Toto víko je nutné přizpůsobit velikosti nádoby / obalu. Přitom je nutné dbát na to, že je většina nádob / obalů maziva kónického tvaru a že mají na dně menší průměr než na horním okraji.

979823-xx-mini-system-pro-1-10kg

Doprava středně až vysoce viskózních maziv vyžaduje odpovídajícím způsobem přizpůsobenou technologii.
Pneumatické zvedací zařízení umožňuje optimální chování při nasávání a kompletním vyprazdňování nádoby s plastickým mazivem.
Signalizace nedostatku maziva vypne čerpadlo při nízkém stavu hladiny náplně a zabrání tím nasátí vzduchu.
Optimální řešení pro aplikace mazání!

system-junior-senior-pro-10-180kg

Čerpadla s vytlačovacím zařízením jsou používána pro dopravu středně až vysoce viskózních maziv.
Bez vynaložení síly je možné provádět rychlou, čistou a pohodlnou výměnu prázdných nádob / obalů plastických maziv. Díky úplnému vyprázdnění původních obalů plastického maziva nedochází k žádným zbytečným ztrátám maziva.
Vypínací automatika vypne čerpadlo při nízkém stavu hladiny náplně a zabrání tím nasátí vzduchu.

system-pro-dva-sudy-10-180kg

Čerpadla s vytlačovacím zařízením pro dva sudy jsou používána pro dopravu středně a vysoce viskózních maziv. Čerpadlo s vytlačovacím zařízením pro dva sudy umožňuje racionální dopravu v případě velkého množství maziv a při časté výměně nádob / obalů (centrální zásobování!). Po úplném vyprázdnění první nádoby (signalizace nedostatku maziva) následuje automatické přepnutí na druhou nádobu s mazivem. Tímto je možné provést výměnu prázdného sudu za sud s mazivem bez přerušení zásobování plastickým mazivem. Ve střední ovládací skříni jsou pneumatickými indikátory jednotlivě vizualizovány stavy příslušných čerpadel (čerpadlo připraveno, čerpadlo aktivní).

Dodavatelé

Nejnovější články

Thumbnail Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje. Pražský orloj zhotovil začátkem 15....

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top